1. Algemeen

Door gebruik te maken van delmotte.co en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande Algemene Voorwaarden. Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op delmotte.co worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op delmotte.co op het moment van de plaatsing van je bestelling.

 1. Verkoper

Maatschappelijke zetel: Delmotte Leathercraft, Lange Molenstraat 83, 9280 Lebbeke, België met als zaakvoerder Glenn Delmotte. Ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) met als ondernemingsnummer BE 0686 866 106.

 1. Prijzen en levering

De prijzen die zijn vermeld op delmotte.co zijn exclusief de verzendkosten.

Delmotte Leathercraft valt onder ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ (art. 56bis, § 5, tweede lid WBTW).

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen in België hetzelfde. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaardverzendkosten voor België bedragen €5,00 (Bpost) voor leveringen aan huis & €3,50 (Bpost) voor leveringen aan een ophaalpunt. Voor Nederland bedragen de verzendkosten €7,5 (Bpost).

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de vier weken na het ontvangen van de bestelling voor kleine lederwaren of binnen de acht weken voor grote lederwaren (zoals handtassen of bestellingen op maat). Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Niet betaalde bestellingen worden na 14 dagen automatisch door ons geannuleerd.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Betwisting van de factuur dient ons schriftelijk meegedeeld te worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

 1. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, aangetekend, terugsturen naar Delmotte Leathercraft, Lange Molenstraat 83, 9280 Lebbeke. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

 1. Retourzending

Delmotte Leathercraft garandeert een volledige vergoeding, of indien gewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Verzakingsrecht), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn, noch enige vorm van gebruikssporen bevatten.

Indien je een artikel wilt terug sturen, moet je hiervoor gebruik maken van volgend retourformulier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

Je kunt de terug te sturen goederen afgeven bij een postkantoor (Bpost) in België.

Mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd mag je binnen de 2 weken na ontvangst van de teruggestuurde artikelen een terugbetaling verwachten. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en dus niet terugbetaald.

 1. Betaalmethoden

Volgende betaalmethoden zijn voorhanden:

 • Overschrijving
 • Creditcard (Mastercard, American Express, Visa)
 • Bankcontact (België)
 • iDeal (Nederland)

Betalingen via creditcard, bankcontact of iDeal worden afgehandeld door stripe en vallen hierdoor onder de pivacy policy van stripe.

Betalingen via overschrijving: je dient zelf de betaling te voldoen via internetbankieren of via een schriftelijke overschrijving. Wanneer je bestelling goed ontvangen is, krijg je alle betaalinstructies per e-mail aangeleverd. Vooruitbetalen is een veilige manier van betalen die geen extra kosten met zich meebrengt. Wel zal het bedrag één of meerdere dagen onderweg zijn voordat het bij Delmotte Leathercraft wordt bijgeschreven. Zodra de betaling binnen is, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging.

Je ontvangt de wettelijk verplichte factuur in de verzendingsbevestiging per e-mail.

 1. Overmacht/Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Ook wijzen wij er u op dat wij werken met natuurlijke materialen waarbij kleurspelingen en textuurverschillen mogelijk zijn.

 1. Waarborg

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Delmotte Leathercraft de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten bij de door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dien je ons hiervan, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd op de hoogte brengen via een aangetekende brief of email. Dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen.

Daarna stuur je de goederen zonder oponthoud terug samen met het voorgedrukte retourformulier.

 1. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto`s.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto`s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen alvast alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd via e-mail of aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info via info@delmotte.co

 1. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 1. Bedrijfsgegevens

Delmotte Leathercraft

Vestigingsadres: Lange Molenstraat 83, 9280 Lebbeke, België

Contactgegevens: Delmotte Leathercraft, Lange Molenstraat 83, 9280 Lebbeke, België

Email: info@delmotte.co

Tel: +32485506462 (beschikbaar van ma – vrij tussen 18u en 22u en op za & zo tussen 10u en 18u)

 

Download de algemene voorwaarden (pdf)